Bedrijfsmaatschappelijkwerk werkt...

De coaches van AANDACHT ondersteunen organisaties op regelmatige basis op locatie of vanuit het kantoor van AANDACHT. Dit is helemaal afhankelijk van de behoefte en mogelijkheden van de organisatie. Daarbij zoeken we de samenwerking met leidinggevenden, HR en, indien nodig, de bedrijfsarts. Medewerkers kunnen al naar gelang de behoefte binnenlopen op het spreekuur om hun uitdagingen met de coaches te bespreken. Vanuit de rol van vertrouwenspersoon is er een onafhankelijke kijk op de situatie. Of dat nu gaat om persoonlijke uitdagingen of werkgerelateerde situaties.
 

...met de juiste AANDACHT...

De coaches van AANDACHT gaan in gesprek met mensen. Ze kunnen conflicten in een voortijdig stadium tackelen en aan het management teruggeven met een advies hoe hiermee om te gaan. Medewerkers, die in hun eigen gedragspatronen vastlopen, kunnen door middel van coachingstrajecten in hun eigen uitdagingen stappen zetten. Daarmee zorg je er als werkgever voor dat mensen niet vast blijven zitten in hun eigen frustratie, maar daadwerkelijk geholpen worden. 
 

...preventief op het bedrijfsrisico

De coaches van AANDACHT kunnen naar aanleiding van datgene wat ze signaleren binnen de organisatie, het management en de organisatie adviseren over teamontwikkelingstrajecten, organisatieontwikkelingstrajecten, trainingen voor groepen of coachingstrajecten voor individuen. We werken altijd vanuit verbinding en het behouden/herstellen hiervan. Onze filosofie is dat wanneer iemand in verbinding staat met zichzelf, hij ook beter in verbinding kan komen met zijn omgeving. Door ruimte te creren voor het individu, verlaag je het bedrijfsrisico.