Met een duidelijke missie...

Als je op reis gaat, bepaal je eerst een bestemming (missie). Pas dan kun je de koers (visie) uitzetten en je richting bepalen. 

Een duidelijke missie (doel) zorgt binnen je team voor gemeenschappelijk draagvlak. Binnen je team is het belangrijk om te weten waar je naar toe gaat. Wat het doel is, waar je met het team aan werkt. Wanneer het doel duidelijk is, weet ook iedereen wanneer het bereikt is. Discussies over de doelstellingen tijdens het proces worden daarmee uitgesloten. Het doel moet op het hoogste niveau doordacht zijn en aansluiten bij de algehele missie van de organisatie. Pas dan staan de talenten van het team volledig tot de beschikking.

 

...crer je de juiste basis...

De missie/visie ontwikkeling van AANDACHT heeft als doel teams te helpen terug te keren naar hun eigen roots. Onze filosofie: hoe dichter bij je eigen DNA, hoe beter je talent en kracht kunnen worden ingezet ten gunste van het resultaat. Onze missie/visie reis bestaat uit verschillende onderdelen. Als eerste wordt de missie van het team en de daaruit voortvloeiende visie concreet gemaakt. Samen met het team. Want iedereen heeft hierin een rol en alleen vanuit volledig draagvlak binnen het team, is de missie (bestemming) ook daadwerkelijk van betekenis.

 

...om je team optimaal te laten functioneren

Zodra de visie duidelijk is, zijn de kaders duidelijk. Iedereen weet wat je van elkaar mag verwachten. En waar de talenten binnen het team liggen, die bijdragen aan de missie. Niet alleen het team en alle teamleden individueel, maar ook de leidinggevende wordt hierin door ons gecoached. Er ontstaat inzicht in de karakters van de teamleden. Gedragspatronen, die de groei van het team en van de teamleden afzonderlijk belemmeren, nemen we onder de loep.

We gaan met iedereen aan de slag om ervoor te zorgen dat de missie niet alleen op papier slaagt, maar juist ook in de dagelijkse praktijk wordt toegepast. Vertaald naar de dagelijkse werkzaamheden van de teamleden afzonderlijk, wordt de missie daarmee tastbaar gemaakt. Het bepalen van de missie en visie geeft houvast voor de teamleden. Het resultaat hiervan komt ten goede aan de organisatie als geheel en minstens zo belangrijk: aan diegene waar je het uiteindelijk ook voor doet.