Nieuw leiderschap: Efficiency is key...

In een sterk veranderende economie wordt efficiency steeds belangrijker. Met minder geld moeten dezelfde, en liefst nog betere, resultaten worden behaald. Managers staan hierdoor onder steeds meer spanning. En hun leiderschapsstijl komt onder druk te staan. Om juist nu als organisatie te kunnen blijven presteren, vraagt om een nieuwe manier van leidinggeven. 

 

...door vertrouwen te geven...

Er wordt meer betrokkenheid en zelfstandigheid van medewerkers gevraagd. Verantwoordelijkheden worden teruggelegd in de organisatie. Bovendien wordt steeds meer het nieuwe werken ingevoerd. Teams en medewerkers zitten niet meer per definitie de hele werkweek bij elkaar. De nieuwe generatie manager richt zich op het faciliteren van een prettige werkomgeving. Het stellen van kaders waarbinnen in vrijheid gewerkt kan worden. Het delegeren van verantwoordelijkheid en het stimuleren van ondernemerschap. De nieuwe manager is in staat om talenten te ontdekken en deze te coachen.

 

...ontstaat ondernemerschap

Dit vraagt om een nieuwe leiderschapsstijl die verder gaat dan puur doen. Een manager ‘Nieuw leiderschap’ doe je namelijk niet, dat ben je. Daarom bieden wij een training waarbij we je trainen om de juiste attitude en vaardigheden te ontwikkelen die jij nodig hebt. Je gaat je eigen communicatievaardigheden optimaliseren. We leren je wat coachend leiderschap betekent. Hoe je talenten kunt managen om zo het beste uit je mensen te halen. In de training zit een intensieve begeleiding van een jaar lang. Tijdens dit traject krijg je niet alleen trainingen. We gaan je ook coachen en begeleiden op individueel niveau. Uiteindelijk ben je vanuit jouw authenticiteit de manager volgens de nieuwe leiderschapsstijl.


Direct naar de training