Weten wat de missie is...

Onze ervaring is dat een missie vanuit het management wordt bedacht. Met heel veel woorden wordt vooral gewenst gedrag omschreven en vervolgens wordt het ingelijst. En dat was het dan... De waarde van een missie wordt daarbij vergeten: het identificeert het bestaansrecht van de organisatie. Het geeft betekenis aan de richting die de organisatie heeft. Met het inlijsten en ophangen van een missie ben je er dus niet. Wat er dan gebeurt, is dat datgene wat je pretendeert na te streven, niet uitgedragen wordt tot in de kern van de organisatie. En dan krijg je dat medewerkers eigenlijk niet meer weten waar ze nou dagelijks heel hard voor werken.

 

...geeft duidelijkheid over het gemeenschappelijk doel...

Wat is de missie en op welke wijze wordt daar invulling aan gegeven (visie). Hier AANDACHT aan besteden, voorkomt dat managers meer met hun eigen positie (ego) bezig zijn in plaats van met het managen van hun medewerkers. De focus hoort te liggen op het gemeenschappelijk doel. Want mensen binden zich aan elkaar en aan een organisatie wanneer er een duidelijke missie en visie is. Loyaliteit, inzet en motivatie ontstaat als vanzelf. Wij zien organisaties slagen omdat de mensen die ervoor werken weten waar ze het voor doen. Talenten blijven gemotiveerd, omdat ze de mogelijkheid krijgen om te floreren.

 

...en zorgt voor verbinding

AANDACHT helpt organisaties om weer terug te keren naar hun eigen DNA. En dit gaat verder dan het (her)definiëren van een missie. Onze AANDACHT ligt op hoe deze wordt vertaald binnen de organisatie. En wat nodig is om deze te implenteren. Zodat de 'Practise what you preach'-mentatiteit ontstaat. Dus: wat betekent de missie voor het dagelijkse werk van de mensen. Ook maken wij verschil tussen een interne en een externe missie. Oftewel 'Hoe werken wij als organisatie' en 'Wat mag de klant van ons verwachten'.

Dit traject werkt niet alleen extreem verhelderend en motiverend. Dankzij de focus op een gemeenschappelijk doel en het feit dat medewerkers duidelijk weten wat er van hun verwacht wordt, levert efficiency en kostenbesparing op.