Bouwen aan een team...

Een groep mensen is nog lang geen team. Wat een team maakt, is het hebben van een duidelijke missie en visie. Een gemeenschappelijk doel met een duidelijke koers. Binnen een team is balans nodig tussen de teamleden in vaardigheden en karakters. Leiderschap, die de talenten van teamleden stimuleert en optimaal neerzet, mag daarbij niet ontbreken. Al deze elementen bij elkaar vormen de basis om vanuit verbinding tot een optimaal resultaat te komen.

In de praktijk blijkt dat teamleiders niet durven toegeven dat hun team beter zou kunnen functioneren. Uit angst dat ze daarmee zichzelf onderuit halen. Maar, het getuigt juist van leiderschap wanneer je inziet dat jij en je team hulp kunnen gebruiken om effectiever te worden. Juist hulp van buitenaf kan daarbij verhelderend werken, voor iedereen.

De oorzaak wanneer een team niet functioneert kan op diverse vlakken liggen. Denk aan:

  • het ontbreken van duidelijke doelen/kaders
  • geen gemeenschappelijk vertrekpunt
  • gebrek aan leiderschap
  • belangenverstrengeling
  • onderling wantrouwen

 

 

...begint bij de ontwikkeling...

Ieder mens is uniek. Dus ook hun bijdrage aan een team. De coaches van AANDACHT analyseren eerst samen met jou waar de kansen en verbeterpunten liggen. Dit doen we door in gesprek te gaan met het team, het management en met de teamleden afzondelijk. Samen werken we vervolgens naar de oplossing die past bij het bedrijf, de missie van het team en de situatie.

 

...van de juiste basis

Ieder team is uniek, dus ook de aanpak om het team te laten functioneren. We beperken ons daarom niet tot één middel. We zoeken juist naar de combinatie van elementen, die het team nodig heeft om tot een goede samenwerking te komen. Dit kan een missie/visie ontwikkeling zijn, om samen met het team het gemeenschappelijk belang weer helder te krijgen van waaruit gewerkt wordt. Een op het team afgestemde training, zoals onze communicatietraining 'Effectief Communiceren'. Of een aantal individuele coachingssessies. Het kan ook een teambuildingactiviteit zijn. Zoals een buitenactiviteit, waarbij het team de uitdagingen krijgt die nodig zijn om het maximale resultaat te behalen.