Haal het maximale uit je team...

Alleen als je weet welke talenten je in huis hebt, kun je een optimaal team samenstellen. De juiste mix van mensen, die elkaar aanvullen en stimuleren, zijn de ingrediënten om met minimale inspanning en kosten tot het beste resultaat te komen. Teamontwikkeling draagt bij aan het verdwijnen van onzekerheden en onderlinge concurrentie. Het zorgt voor een prettige samenwerking, veiligheid en vertrouwen. Juist door te werken aan verbinding vanuit een gemeenschappelijk doel, kan een team maximaal resultaat bereiken. Dus als je de juiste puzzelstukjes bij elkaar legt, krijg je een prachtig plaatje.
 


...door de juiste omgeving te creëren...

AANDACHT heeft een aantal mogelijkheden en trajecten die bijdragen aan de ontwikkeling van jouw team. We kijken daarbij steeds met een frisse blik naar een passend teamontwikkelingstraject. Ons uitgangspunt is dat ieder team en de teamleden uniek zijn. Dus ook de uitdagingen, die hieruit ontstaan. Uiteraard kijken we niet alleen op teamniveau. We pakken daarnaast op individueel en persoonlijk niveau door en halen ook op dat vlak barrières weg. Zo ontstaat de juiste voedingsbodem voor verbinding en onderling respect.

 

...waar talent kan bloeien

Een goed functionerend team is voor ons een team van mensen die elkaar kennen, elkaar helpen en aanvullen. Elkaar respecteren en waar ruimte is voor ontwikkeling. Aangestuurd door een manager, die de juiste mensen bij elkaar zet. Iemand die inspireert en handelt vanuit de missie. Die het overzicht behoudt en de mensen faciliteert om in vrijheid te werken. En, waarbij ook fouten mogen worden gemaakt, want daar leert het team het meeste van. Kortom: een plek waar talent kan bloeien.

Weten wat voor jouw team de beste aanpak is in team ontwikkeling? Lees dan wat wij doen bij team building, wat onze missie/visie sessie inhoudt, hoe we vergaderingen kunnen verbeteren of welke trainingen we speciaal voor teams hebben ontwikkeld. Of neem contact met ons op!